Ontstaan

 

Onze vereniging is ontstaan in 1963 in café rock – ola korte visserstraat in Rumst.

Daar kwamen enkele vogelvangers op het idee een club op te starten onder de naam De Steenkneuter.

Deze heren waren: François Calluy, Jules Kras, François Smedts, Roger de Roovere, Kamiel van Bulck, Hubert Somers en de cafébaas zelf, Constant Genijn.

 

Ik kan nu niet met zekerheid zeggen of ik iedereen wel vermeld heb, indien ik iemand vergeten ben mijn verontschuldigingen daar voor.

De eerste voorzitter van onze vereniging was in 1963 de heer Jules Kras en onze eerste tentoonstelling, een clubkampioenschap ging dat zelfde jaar door in café rock – ola daar waar onze club gevestigd was.

 

 

In 1964 hebben wij ons aangesloten bij de K.B.O.F. De Witte Spreeuwen en kregen we het stamnummer R.S. 191 toegewezen.

 

Na 2 jaar tentoonstelling in café rock – ola verhuisden we in 1965 naar zaal nationaal beter gekend als den oude cinema. Dit was schuin over ons lokaal maar daar er als maar meer liefhebbers bij kwamen hadden we daar meer plaats om meer vogels te zetten, alsook een eigen inkomen.

De tweede voorzitter die De Steenkneuter kende was de heer Roger de Roovere.

Hij maakte er werk van hoe een tentoonstelling moest georganiseerd worden door op andere plaatsen eens kijkje te nemen en de nodige informatie in te winnen dit samen met François Calluy. Met hun ervaring en kennis van vogels brachten zij hun steentje bij aan onze vereniging. De derde voorzitter was de heer Wilfried de Bruin, ook hij heeft de vereniging een vijf tal jaren geleid en waren de vergaderingen bij Maria van de Kuiper in café De Kroon. De Steenkneuter had toen al enkele zeer goede exposanten en had al verschillende keren de Gewestbeker gewonnen.

De vogeltentoonstellingen waren een groot succes en nieuwe clubs kwamen als paddestoelen uit de grond.

1972 was voor onze hobby een zwarte periode namelijk, de afschaffing van de vogelvangst door minister L. Tindemans.

Nu moesten wij de Europese vogels zelf gaan kweken en daar kwam wel wat bij kijken, K.B.O.F. had in die tijd al wel een en maandelijks tijdschrift maar dat kon men niet vergelijken met nu, zodat we meestal moesten beroep doen op andere leden van de club en met vallen en opstaan.

Tot in 1975 een vierde voorzitter het roer in handen nam namelijk de heer Lode De Graaf, dit bracht toch een nieuwe wending in de vereniging.

We verhuisden met onze club naar een nieuwe locatie café Pablo bij Roza.

Er kwam van elke vergadering een verslag we sloten ons aan bij de cultuurraad in de gemeente Rumst, kortweg gezegd er kwam een lijn van regelmaat en onze vereniging kreeg uitstraling, met het Sint -Niklaas feest dat wij jaarlijks organiseerden voor de kinderen van de gemeente Rumst. Na een 10 tal jaren in zaal nationaal tentoon te hebben gesteld veranderde onze club nogmaals van locatie en gingen wij naar de gemeentelijke basis school ter doelhagen beter gekend als de gemeenteschool gelegen Doelhaagstraat 4 Rumst.

 

Wat ik mij ook nog herinner is dat wij begin jaren 80 met onze tentoonstelling moesten verhuizen naar de meisjesschool in de schoolstraat vanwege de verkiezingen dit is ons allemaal bijgebleven omdat dat de beste tentoonstelling was aangaande de inkomsten die wij ooit gehad hebben.

In 1993 nam de heer Frans van der Wildt die toen ondervoorzitter was de taak van Voorzitter voor een jaar op zich tot we voor onze vereniging een nieuwe persoon gevonden hadden.

En die kwam er in 1994, namelijk mevrouw Maria Liekens, zo kreeg De Steenkneuter voor het eerst een vrouwelijke voorzitter aan het roer.

Ook het vergaderadres veranderde weer eens, dit keer naar het Home van der Taelen Visserstraat 87 te Rumst. Dit lokaal was eigendom van de gemeente Rumst,dat wij huurden op jaarbasis.

 

In 1995 sloten wij aan bij De Vogelwereld A.O.B. en zoals in de volksmond gezegd werd, werden wij een tweeslachtige club en kregen we de stamletters R.S. toegewezen.

Stilaan kwamen er meer en meer leden bij en werd onze vereniging een van de grootste van de Rupelstreek.

In 1999 veranderden wij voor de zoveelste maal van zaal namelijk de parochiale kring Veerstraat 46 Rumst

Waar wij nu jaarlijks toch zo +/- 1200 vogels tentoon stellen aan het publiek,

ook organiseren wij een kwis, verschillende vogelbeurzen, een grote barbecue en nog veel meer.

Tot slot wil ik nog zeggen dat niet tegenstaande wij zo dikwijls van voorzitter en locatieveranderd zijn wij toch al meer dan 40 jaar bestaan, dit is toch iets waar wij trots mogen op zijn.

 

Mensen die deze site lezen en interesse hebben voor onze vereniging kunnen altijd contact opnemen met een van onze bestuursleden, dit is vrijblijvend zonder verplichtingen. U kunt later nog altijd beslissen of U wenst lid te worden of niet.

Verslag over het ontstaan en de geschiedenis van De Steenkneuter.

Castrel Freddy

 

Ontstaan van de vereniging